Wow !! NGO-TYO 12-17 APRIL 2010

เขียนโดย OonuhwanoO
Rate this item
(0 โหวต)
42-19689789

พิเศษสุดๆ กับการ ?ล่องเรือสำราญชมอ่าวโยโกฮาม่า? ชมความเจริญเติบโตของเมืองท่าหลักของญี่ปุ่น ซุชิจานหมุน& บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว ซาชิมิ-ซูชิไม่อั้น *พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูสุดพิเศษด้วยบุฟเฟต์ ?ปูซูไว?1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยม แห่งเกาะฮอกไกโด*

 กำหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2553 ราคา >>> 69,900 บาท

                                   กำหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2553


วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 (1)   กรุงเทพฯ
2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ...ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูหมายเลข 2)
****พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C****
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร
จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
0020 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553    (2)  นาโกย่า?รถไฟชินคันเซ็น-วนอุทยานฮาโกเน่?โอวาคุดานิ  - ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าเล็ท                                                                    
0800 ถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
นำท่านสู่ ?สถานีรถไฟ นาโกย่า ?เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง ?รถไฟชินคันเซน? หรือ ?รถไฟหัวกระสุน? ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่ 2 รองจากรถไฟ TGV มุ่งหน้าสู่ ?สถานีรถไฟ มิกาว่า-เอ็นโจ? (สถานีรถไฟชินคันเซ็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม...จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ช เพื่อมุ่งหน้าสู่ ?หุบเขาโอวาคุดานิ? หรือ ?หุบเขานรก? ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ พร้อมชิม ?ไข่ดำ? โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... อิสระให้ท่านได้ ?เลือกชมและซื้อ? สินค้าของที่ระลึกมากมาย รวมทั้ง ?คิตตี้ไข่ดำ? ที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ?โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท? ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ...สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อยัง ?เมืองอิซาว่า? เมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งท่านจะได้เห็นโดยตลอดสองข้างทางที่รถแล่น เพื่อเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ ?โอนเซ็น? (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ที่ห้องอาหารของโรงแรม... พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ ?บุฟเฟ่ต์ปูซูไว?เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ
?ปูมัตสึบะ?ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง ?เกาะฮอกไกโด? ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย ?แบบไม่อั้น!!!?
^_^ หลังอาหาร ไม่ควรพลาดประสบการณ์ ?การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ?เพื่อสุขภาพ/ ?โอนเซ็น? (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^
ที่พัก  :  Kimiyoshi  Hotel หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 14 เมษายน 2553  (3)  อิซาว่า ? ชมไร่สตอเบอร์รี่ ? ภูเขาไฟฟูจิ ?คามาคูระ ? โยโกฮาม่า ? พิพิธภัณธ์ราเมง - มินาโตะ มิไร 
? ล่องเรือ อ่าวโยโกฮาม่า - โตเกียว                                
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ไม่พลาดที่จะนำท่านชิม ?สตรอเบอร์รี่สดๆ? ถึงในไร่ที่ปลูกไว้อย่างพิถีพิถัน เอาใจใส่เป็นอย่างดีทุกกระบวนการทุกขั้นตอนภายในโรงเรือน สะอาดปลอดสารเคมี ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า น่ารับประทานยิ่งนัก งานนี้ขอบอกเลยว่า ?ชิมฟรีแบบไม่อั้น !!!? ท่านจะได้ลิ้มลองการกินสตอเบอรร์รี่ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรรอให้ท่านได้พิสูจน์ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ เพื่อซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆที่แปรรูปจากสตรอเบอร์รี่จากญี่ปุ่น?สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ?ภูเขาไฟฟูจิ? สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตรซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ระหว่างทาง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามและภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น ... นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ ?สถานีที่ 5? บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงดงามของ  ภูเขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ ?สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย? มากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ?ซูชิ & ข้าวปั้น? (จานหมุน) หลากหลายชนิด ที่ทำจากอาหารทะเลสดๆๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ?ปลาโอ? / ?ปลาหมึกยักษ์? / ?หอย? เป็นต้น ... โดยเสิร์ฟความอร่อยให้ท่านเลือกโดย ?รางหมุน? ท่านจะได้เลือกหยิบ ?อิ่มอร่อย? ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (ท่านละ 3,000 เยน)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ?เมืองคามาคูระ? ระหว่างทาง ท่านจะได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปลาดิบทั้งสองข้างทาง... เพื่อนำท่านกราบนมัสการขอพรจาก ?หลวงพ่อโต? หรือ ?ไดบุทสึ? พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ กลางแจ้งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว ...นำท่านตามรอย ?ทีวีแชมป์เปี้ยน? (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับที่ ?พิพิธภัณฑ์ราเม็ง? ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน .? นำท่านสู่โซน ?พิพิธภัณฑ์? ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ ?ราเม็ง? ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง ? แล้วนำท่านสู่โซน ?ร้านค้า? ท่านจะได้เลือก ?ชมและชิม? รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ ?เส้นราเม็งและน้ำซุป? ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ?. อิสระให้ท่านได้ ?เลือกชมและชิม?ราเม็งสูตรต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย...นำท่านเที่ยวชม ?มินาโตะ มิไร 21? หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ?MM21?ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณ ?อ่าวโยโกฮาม่า? ที่เพิ่งจะเริ่มทำโปรเจ็คนี้เมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ... โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญ-ศูนย์นันทนาการครบครันทันสมัย และแหล่งที่อยู่อาศัยต่อจากมหานครโตเกียว ... ท่านจะได้ตื่นตาและเพลิดเพลินกับการ
?นั่งกินลมชมวิว? บน ?ชิงช้าสวรรค์ยักษ์? ที่มีชื่อเรียกว่า ?Cosmo Clock 21? ... หรือจะสนุกสนานกับการ ?เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายจากร้านค้าภายใน ?ควีน สแควร์? แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของย่าน ... และไม่ลืมบันทึกภาพความงามเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าเข้า / เครื่องเล่นต่างๆ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ ?Royal Wing? บริการท่านด้วย ?บุฟเฟ่ต์อาหารจีน? รสชาติถูกปากให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยไม่อั้นกับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็น ?ไก่ฮ่องกงผัดซอส / ผัดผักรวมมิตรเจ้าสมุทร / กุ้งผัดซอส? พร้อมเอร็ดอร่อยกับอาหารเคียงมากมาย อาทิ ?สลัดทะเล / บาร์บีคิวต่างๆ?  ล้วนแล้วแต่ได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอย่างดีไว้บริการท่าน  หากจะลิ้มลองอาหารให้เข้าถึงรสชาติแบบญี่ปุ่นก็อย่าลืม ?ซุปทะเล? หรือจะเป็น ?มิโซะซุป? ร้อนๆ ทานคู่กับ ?ผัดยากิโซบะ / คาราเกะ / เทมปุระ? ... เต็มอิ่มสำหรับท่านที่ชอบติ่มซำ หลากหลายสไตล์ที่หาทานได้ยากได้ในเมืองไทย ?ขนมจีบเอเชีย? หรือ ?ขมจีบใส้ผักรวม? สุดท้ายกับ ?ซาลาเปาใส้หมู? ที่หอมกรุ่นน่ารับประทาน  ... แล้วตบท้ายด้วย เค้กเลิศรส, เยลลี่, ไอศกรีมและ ผลไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล และบริการ ?เครื่องดื่ม?มากมายไม่อั้น
 ที่พัก  :  Tokyo Dome Hotel หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 (4) โตเกียว ? ตลาดปลาซึกิจิ ? วัดอาซะกุซ่า ? หอคอยโตเกียว ? ฮาราจุกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ?สึคิจิ? ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยู่บริเวณ ?ย่านกินซ่า? ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น? อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อและชม ข้าวของเครื่องใช้-เครื่องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล?.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ?วัดอาซะกุซ่าคันนอน? วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรปีใหม่จาก ?องค์เจ้าแม่กวนอิม? ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ ?โคมไฟขนาดยักษ์?  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก ?ชมและเช่า? เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ ?ถนนนาคามิเซะ? ท่านจะได้  ?ชมและซื้อ?  สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง  ?Made In Japan?  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม ?ขนมอร่อย? สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร AOI MARUCHIN ร้านเทมปุระเก่าแก่ที่สุดในย่าน อาซะกุซ่าบริการท่านด้วยอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู เทมปุระรวมมิตร อาทิเช่น กุ้ง ปลา ผักชนิดต่างๆ อาหารประจำวัน เสริฟพร้อมด้วยเครื่องเคียงเป็นผักดอง และซุป มิโสะหรือซุป เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น พร้อมข้าวสวยร้อนๆชาเขียวญี่ปุ่น
นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลของนครโตเกียวบน ?หอคอยโตเกียว? (Tokyo Tower) ท่านจะได้พบกับแสงสียามอาทิตย์อัสดง?. หอคอยโตเกียวมีลักษณะคล้ายหอไอเฟล ในประเทศฝรั่งเศส แต่แตกต่างตรงที่ว่าหอคอยโตเกียวเป็นสีส้ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 333 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1958 ? ท่านสามารถขึ้นชมความงามของนตรโตเกียวได้บนหอตอย ณ จุดชมวิว ถ้าอากาศดี ท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้? เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย...มุ่งหน้าสู่ ?ฮาราจูกุ? แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ ?. ตื่นตาตื่นใจกับ ?แฟชั่น? หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ? อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ? สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ ?ช้อปปิ้ง? สามารถเดินเลือก ?ชมและซื้อ?  สินค้ามากมายที่มีทั้ง ?แบรนด์เนมชื่อดัง? หรือ ?แฮนด์เมด? ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลก  ที่ ?ถนนเทคาชิตะ?  ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร ?ROKKANSEN? ถือเป็นร้านดังร้านหนึ่งในย่านนี้ที่แม้แต่รายการทีวีแชมป์เปี้ยนยังให้การยอมรับ... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ร้านดังจากรายการ TV CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก ปลาปักเป้า หอยเชลล์ ปูยักษ์ เนื้อสันสไลด์อย่างดี เนื้อไก่ผักสดต่างๆ เพื่อนำมาย่างที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็น   ผักสด สลัดผัก และผักดองต่างๆแบบญี่ปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ไว้บริการให้ทุกท่านรับประทานอย่างจุใจ
 ที่พัก : Tokyo Dome Hotel หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553 (4) โตเกียว ? โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ? นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม
นำท่านเดินทางสู่ ?โตเกียวดิสนีย์แลนด์? ดินแดนหรรษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทโดยการถมทะเล เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย...ตื่นตากับดินแดนตะวันตก ?Western Land? ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า ?โจรสลัด?ที่แสนน่ากลัวใน ?Pirates of the Caribbean? ... สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ ?Jungle Cruise?
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า  (ไม่รวมอาหาร)
ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด.... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง ?รถไฟ? ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ ?Big Thunder Mountain? นั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ ?ปราสาทผีสิง? (Hunted Mension) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี ... แล้วสนุกสนานต่อกับ ?Splash Mountain? ที่ท้าทายความกล้า, และสุดท้าย ท้ายสุดกับ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน เมษา 2004 นั่นคือ ?Buzz Light Year? เข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง ?Toy Story?เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค Zurg พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ... ชม ?ขบวนพาเหรด? จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น ... อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ?บุฟเฟต์บาร์บีคิว?... ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยไม่อั้นกับ ?เนื้อ/ หมู / ไก่ / ซีฟู้ด?  ที่ล้วนคัดสรรมาอย่างดีให้ท่านได้นำไป ?ปิ้งๆ-ย่างๆ? บนเตาอย่างสนุกสนาน ทานคู่กับ ?น้ำจิ้ม? สไตล์ญี่ปุ่น...หรือจะเลือกอร่อยกับ ?ซูชิ/ซาชิมิ/ข้าวปั้นหน้าต่างๆ? หลากหลายสไตล์ที่หาทานได้ยากได้ในเมืองไทย...พร้อมเอร็ดอร่อยกับอาหารเครื่องเคียงมากมาย อาทิ สลัด/ ราเม็ง/อุด้งและซุปรสเด็ด แล้วตบท้ายด้วย เค้ก, เยลลี่, ไอศกรีมและ ผลไม้ นานาชนิด...และบริการ ?เครื่องดื่ม? มากมายไม่อั้น
 ที่พัก :  Narita Ana Hotel หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2553 (6)  นาริตะ - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ?สนามบินนาริตะ?
1100 เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 641
1530 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
********************


 

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from OonuhwanoO

Related items (by tag)

back to top