NOV 2012 : JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 16 , 2021
Font Size
   

NOV 2012 : JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย Featured

Rate this item
(12 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น | เยือนนคร..โอซาก้า ท่องเมืองเก่า..เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง ในช่วงฤดูกาลที่สวยที่สุด..แห่งปี

ทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่นใบไม้แดง : เยือนนคร..โอซาก้า ท่องเมืองเก่า..เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง ในช่วงฤดูกาลที่สวยที่สุด..แห่งปี

เที่ยววัดโทไดจิ ศาลเจ้าทันซัน เมืองเกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติค พระราชวังอิมพีเรียล(เกียวโต) ศาลเจ้าชิโมคาโมะชมวัดคิโยมิซึ(วัดน้ำใส) วัดนันเซ็นจิวัดเอคันโด(Light Up) โอโกะโตะออนเซ็น เที่ยวชมปราสาทโอซาช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ฯลฯ

เดินทาง 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555

ความสวย ความสด ความงดงาม สีแห่งธรรมชาติ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง Travel Pro ขอเชิญชวนท่านบันทึกภาพความทรงจำ ของสีสัน ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี | "ญี่ปุ่น" เพียบพร้อมด้วยความเจริญ ความร่ำรวยทางเศรษฐกิจ แต่ยังแฝงไว้ด้วยความเจริญทางด้านวัฒนธรรมแห่งการท่องเที่ยว มากมายด้วยสีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ณ เมืองโอซาก้า – นารา – เกียวโต พร้อมกับบริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่พัก อาหารที่เลิศรส และเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมถึงช่างภาพที่จะสร้างสรรค์ศิลปะบนภาพถ่ายให้ท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ เดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555
ราคาท่านละ
74,500 .- บาท (เต็ม ปิดกรุ๊ป จ้าา)

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ - โอซาก้า

 • 21:30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์ D ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน..
 • 23.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG  622

วันที่สอง    โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ศาลเจ้าทันซัน – โอซาก้า

 • 07:00 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • นำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง NARA  นมัสการพระไดบุทสึ  ณ "วัดนาราโทไดจิ"  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  เป็นวัดพุทธในเมือง นะระ ประเทศญี่ปุ่น ชมหอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด และได้รับการบันทึกว่าเป็น .. อาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ...เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุทสึขนาดใหญ่ หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนา ในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญ อื่นๆอีก 7 แห่ง ในเมืองนะระ

  ** ประวัติเมื่อครั้งแรกเริ่มสร้าง ในสมัยเทมเปียว มีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 1286 จักรพรรดิโชมุได้ทรงประกาศว่า.. ประชาชนควรจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้น เพื่อปกป้องตนเองจากภัยพิบัติ เนื่องจากทรงมีความเชื่อว่า .. พระพุทธรูปจะช่วยคุ้มครองประชาชนได้

  ** ตามบันทึกที่เก็บรักษาอยู่ในวัดโทไดจิได้กล่าวว่า.. มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูป และหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน

  ..การสร้างพระพุทธรูป เริ่มต้นครั้งแรกที่เมือง ชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนะระ ในปี พ.ศ.1288 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 1294 ต่อมาในปี พ.ศ.1295 ได้มีการจัดพิธีเบิกพระเนตร เพื่อฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ โดยมีพระภิกษุชาวอินเดียชื่อว่า.. Bodai-senna เป็นผู้ประกอบพิธี ..ตามบันทึกมีผู้มาร่วมพิธีราว 10,000 คน

  หลังจากนั้น... จักรพรรดิโชม ุได้ทรงประกาศให้วัดโทไดจิ เป็นวัดประจำจังหวัดยะมะโตะ และเป็นศูนย์กลางของวัดทั่วราชอาณาจักร    การก่อสร้างขึ้นใหม่หลังสมัยนะระ พระพุทธรูปไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยเหตุผลต่างๆกัน รวมทั้งความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว และมีการสร้างขึ้นใหม่ 2 ครั้ง ที่มีสาเหตุจากเหตุเพลิงไหม้

  ** โดยพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่เห็นในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในสมัยโมะโมะยะมะ (พ.ศ. 2111-2158) พระเศียรในปัจจุบันนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ (พ.ศ. 2158-2410) และหอที่ประดิษฐานในปัจจุบันนี้ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2252 โดยมีขนาดเล็กกว่าอาคารหลังเดิม ราว 30% เดิมทีในบริเวณวัด จะมีเจดีย์สูง 100 เมตร อยู่คู่หนึ่ง ซึ่งจัดว่า..เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ในยุคหลังจากการสร้างพีระมิด แต่ได้พังทลายลงเนื่องจากแผ่นดินไหว

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

 • จากนั้นช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทันซัน เป็นศาลเจ้าที่สวยงามล้อมรอบไปด้วย ต้นเมเปิ้ล ประมาณ 3,000 ต้น และร่มรื่น ไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ มีเจดีย์สูง 13 ชั้นอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ รวมทั้งยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง ในการเที่ยวชม ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกแห่งหนึ่งของเมืองนารา  

...หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ประเภทชาบู ชาบู

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก 
 • พักที่..โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON หรือเทียบเท่า..

  วันที่สาม    เกียวโต - อะราชิยามะ - รถไฟสายโรแมนติค - พระราชวังอิมพีเรียล(เกียวโต) - ศาลเจ้าชิโมคาโมะ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต จากนั้น..นำท่านเดินทางสู่สถานี คาเมโอกะ ให้ท่านสัมผัสกับการนั่ง รถไฟสายโรแมนติค จากสถานี คาเมโอกะ สู่.. สถานี ซางะ   ซึ่งวิวรอบข้างเป็นภูเขา ที่ปกคลุมด้วยไม้หลากสี เรือพายล่องแม่น้ำสีฟ้าใส

  ** ทันทีที่เดินทางถึง.. นำท่านชมบรรยากาศบริเวณ อะราชิยะมะ สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้ มีความหมายว่า.. สะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือ แม่น้ำโออิ ที่ไหลมาจากตาน้ำใน ภูเขาอาราชิยามะ ที่ยังคงความใสสะอาด มานับตั้งแต่อดีต  

  * ซึ่งที่ อะราชิยะมะ แห่งนี้ ..ถือเป็นแหล่งชมธรรมชาติ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของเมืองเกียวโต ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศ หลากสีสันสดใสของ..ใบไม้สีเขียว แดง เหลือง ก่อนที่จะร่วงหล่นจากต้นไปตามฤดูกาล

  • นำท่านชม วัดเรียวอันจิ สร้างเมื่อปี พ.ศ.1993 เป็นวัดแบบเซน ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี ในกลุ่มที่มีความชอบนั่งสมาธิ และความสงบแบบเซน จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ.. การจัดสวนหิน ออกแบบโดยโซอะมิ ในปี พ.ศ.2016 ซึ่งเป็นการจัดสวนหิน ..แบบคาเระซันซุยและชมป่าไผ่  

  ** ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

  ..เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจี และความสดชื่นตลอดเส้นทาง

  • จากนั้นให้ท่านได้ซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่อยู่บริเวณเมือง .. อะราชิยามะ

  เที่ยง  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

  บ่าย  นำท่านสู่ พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต  ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของครอบครัว ในราชวงศ์ญี่ปุ่น จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายไปยังกรุงโตเกียว ในปี 1869  ตั้งอยู่ในบริเวณสวนเกียวโต เงียวเอ็น ล้อมรอบด้วยกำแพงดิน และห้องโถงของพระราชวัง รวมทั้งสวนหย่อม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 110,000 ตารางเมตร

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าชิโมคาโมะ http://www.shimogamo-jinja.or.jp/  ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยม ล้อมรอบด้วย..แม่น้ำทาคาโนะ กับ แม่น้ำคาโมะ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโต ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่สมัย เฮอัน ผู้คนมากมายแวะมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี เพื่อขอพร ..ในเรื่องต่างๆ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ประเภทบาร์บีคิว

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก 

  พักที่.. โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON เทียบเท่า..

  วันที่สี่     เกียวโต - วัดคิโยมิซึ(วัดน้ำใส) – วัดนันเซ็นจิ – วัดเอคันโด -โอซาก้า

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ  "วัดกิโยมิสึ"  หรือ วัดน้ำใส    ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปี 1633

  * วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา  ฮิงาชิยาม่า และด้วยความสามารถทางสถาปัตยกรรม ในสมัยโบราณ ทำให้อารามของวัดแห่งนี้  มีการใช้ท่อนซุงกว่าหลายร้อยท่อน มาขัดสานกันเป็นโครงขึ้นมา เพื่อสร้างพื้นเวทียื่นออกไปกลางภูเขา โดยไม่มีการใช้ตะปู เพื่อยึดท่อนซุงแต่ละชิ้นแม้แต่ตัวเดียว แต่ว่าก็ยังสามารถรองรับน้ำหนัก ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมครั้งละมากๆ ได้อย่างไม่มีสะเทือน  อีกทั้งยังมีคำกล่าวเกี่ยวกับลานกว้าง ของวัดแห่งนี้ว่า..  "เวทีแห่งคิโยมิสึ" อีกด้วย

  ** ส่วนจุดเด่นอีกอย่างของวัดแห่งนี้ก็คือ  สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหลลงมาจากเขาฮิงาชิยาม่า  ท่านสามารถดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองได้

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร ประเภทหม้อไฟร้อนกับเส้นโซบะ

  บ่าย  นำท่านสู่ วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple) วัดเงียบสงบตามแบบเซน ตั้งอยู่กลางป่าสนบริเวณเชิงเขาไดมอนจิยามะ (Daimonjiyama) สร้างในสมัยเฮอัน วัดนันเซนจิเป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สวยที่สุดของเกียวโตและญี่ปุ่น ประกอบด้วยวิหารใหญ่หนึ่งหลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่เปิดให้ชมเพียง 4 หลัง

  ** ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ในช่วงหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติในปี 1274 ขณะที่พระชนมายุได้เพียง 26 พรรษาด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกวังแห่งนี้ ให้สร้างเป็น ..วัดนันเซนจิเมื่อปี 1291

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเอคันโด ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น .. วิหารแห่งใบเมเปิ้ล (The temple of maple leaves) อีกทั้งยังได้รับคำยกย่องจากสื่อต่างๆ มากมายว่า.. เป็นสถานที่ชมเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ที่งามที่สุดในเกียวโต (The most beautiful red maples spot in Kyoto)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โอซาก้า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   อาหารประเภทญี่ปุ่นแท้หลากหลาย เช่น ซูชิ  ซาชิมิ ปลาย่าง

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก

  พักที่.. โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON หรือเทียบเท่า..

  วันที่ห้า     เกียวโต - วัดไดโกะ - ซาคะโมโตะ(เคเบิ้ลคาร์) - วัดเอ็นเรียะขุจิ - Special >>> โอโกะโตะออนเซ็น

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เดินทางสู่ วัดไดโกะ

  ** กล่าวกันว่าในปี ค.ศ. 874 มีนักบวชในศาสนาพุทธ ที่มีชื่อว่า.. Rigen Daishi ในวันหนึ่ง ขณะที่นักบวชท่านนี้ ปืนไปบนเขา ที่ความสูง 450 เมตร ซึ่งปัจจุบันคือ ภูเขาไดโกะ ก็ได้พบกับเทพเจ้าประจำหุบเขาแห่งนั้น ปรากฏตัวขึ้น เป็นเหตุให้นักบวชท่านนี้ เกิดแรงบันดาลใจ สร้างอาศรมขึ้น บนเนินเขาแห่งนั้น และวางรูปปั้นคู่ ..ของเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้  และนี่ก็คือแหล่งกำเนิดของวัดไดโกะ

  * วัดไดโกะแห่งนี้ ก็ถือเป็นวัดที่เป็นจุดชมความงาม ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี แห่งหนึ่งของเกียวโตอีกด้วย..

  เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดเอ็นเรียะขุจิ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาฮิเอ บนความสูง 848 เมตร อยู่ระหว่างเมือง เกียวโต และ เมืองโอสึ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่วัด .. ให้ท่านได้ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี อันสวยงาม

  ** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่.. โอโกะโตะออนเซ็น  

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  พักที่.. โรงแรม TOKYU KYOTO / หรือเทียบเท่า..

  **  หลังรับประทานอาหารค่ำ  ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการอาบออนเซ็น  ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าอาบน้ำแร่นั้น จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีก 

  วันที่หก       โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พักหลังจากนั้นนำท่านสู่ มหานคร  OSAKA    

  • จากนั้น.. นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชม "ปราสาทโอซาก้า"  ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างโดยโชกุน โตโย โตมิ ฮิเด โยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของเมืองโอซาก้า  โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ที่สร้างได้อย่างประณีต ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของเมือง.. โอซาก้า

  ** สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก บนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว ผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก หอคอยประสาท หรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukaku แล้วเสร็จลง สองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukaku ก็ถูกทำลายลงย่อยยับ

  ..ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ปราสาทโอซาก้าไม่มี Tenshukaku มานานปี จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือ บนกำแพงตัวปราสาท และหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวม ของเมืองโอซาก้า ..ได้อย่างชัดเจน

  ** ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งใน และนอกประเทศ มาเยือนปีละ ราว 1-3 ล้านคน นอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองด้วย..

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ประเภท RAMEN TV CHAMPION

  บ่าย  นำท่านเดินสู่   SHINSAIBASHI  ROAD   เป็นที่รู้ๆกันดีอยู่ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักของโอซาก้า  ซึ่งคนไหนมาโอซาก้า แต่ไม่ได้มาช้อปปิ้งที่..ชินไซบาชิ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงโอซาก้ากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะจำพวก เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ของน่ารักๆ กระจุ๊กกระจิ๊ก ชวนให้เสียตังค์ ไว้คอยหลอกล่อให้คุณผู้หญิงเลือกเข้าๆ ออกๆ กันแบบว่า.. เข้าร้านซ้ายที ร้านขวาที ไปตลอดทาง มีเวลาให้ 1 ชั่วโมง ก็หมด 1 ชั่วโมงมีเวลาให้หนึ่งวันก็ไม่พอ

  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ประเภทบุฟเฟ่ต์นานาชาติจนได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซ 

  • 00:30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 673
  • 04:20 น.  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

  ************************************************

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  การเดินทาง

  กรุงเทพ-โอซาก้า-กรุงเทพฯ
  สายการบินไทย TG

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

  ข้อมูลอื่นๆ

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป

  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 74,500 บาท

  ไม่มีราคาเด็ก

  อัตรานี้รวม

  -ภาษีสนามบิน

  -รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  -อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  -ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  -ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  -เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  -ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  -มินิบาร์ภายในโรงแรม

  add on

  -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม - บาท

  จำนวนที่นั่ง

  16 ท่านขึ้นไป

  เอกสาร

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

  2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

  6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

  7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

  8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

  9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|NOV 2012 : JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

  ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

  ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

   ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

  ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

  ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

  ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

  (รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

  How To Dress Warm in Winter

  แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
  หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
  จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
  เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย…  • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 …  • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN…  • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน…  • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ…  • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก…  • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล