ผู้หญิงญี่ปุ่น | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กุมภาพันธ์ 24 , 2018
Font Size
   

ผู้หญิงญี่ปุ่น

Rate this item
(1 โหวต)

TravelProThai-01-12-2013-0057
มีผู้กล่าวใว้ว่าอดีตของสังคมญี่ปุ่นยังอยู่ในญี่ปุ่นปัจจุบัน อย่างมากและผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บมรดกของความเป็นญี่ปุ่นนี้ใว้มากที่สุด
TravelProThai-01-12-2013-0057

 

TravelProThai-01-12-2013-0046

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นถูกความคาดหวังของสังคมกำหนดให้รับบทบาทเพียงสองอย่าง คือ แม่และเมีย และบทบาททั้งสองเป็นบทบาทที่ต้องอาศัยภูมิปัญญาเดิมในการจรรโลงเอาใว้มากที่สุดไม่ว่าภูมิปัญญาเดิมนั้นจะเป็นของเก่าจริงหรือไม่ก็ตาม ในการชมผู้หญิงที่ยังไม่ได้แจ่งงานแต่ทำงานบ้านเก่งนั้น คนญี่ปุ่นชมว่าเป็นผู้หญิงน่ารักที่ผู้ชายจะชอบอย่างมาก เพราะเธอจะเป็น "แม่บ้าน" หรือ โอคุซัง (Okusan) ที่ดีที่สุด

TravelProThai-01-12-2013-0047

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่นถูกทำให้เชื่อว่าหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ที่จะต้องเป็นทาสรับใช้สามีและลูกนั้นเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงญี่ปุ่นโดยแท้ ดังนั้นด้วยความคาดหวังและด้วยการรับรู้อัตลักษณ์ของผู้หญิงเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยกำหนดให้ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แม้ผู้หญิงที่มีการศึกษาและมีโอกาสทำงานนอกบ้านก็จะยอมออกจากงานเพื่อเป็นแม่บ้านเต็มตัวภายหลังการแต่งงาน

TravelProThai-01-12-2013-0048

 

TravelProThai-24-11-2013-0030

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นที่แต่งานแล้วจึงเป็นเสมือนส่วนประกอบที่สำคัญของบ้าน เธอจึงไม่มีทางจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง วิถีชีวิตของเธอทั้งหมดตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดที่รัดรึงให้เธอทุ่มเทให้กับความเป็นแม่และเมียแม้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นกับผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยใหม่ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดถือคุณค่าเดิมของความเป็นผู้หญิงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย

TravelProThai-01-12-2013-0049

 

TravelProThai-24-11-2013-0031

 

แม้ผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยใหม่จะถือว่าตนเองมีอิสระเสรีมากขึ้น แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการมีอิสระเสรีก็มิใช่สิ่งที่ผู้หญิงจะครอบครองได้ตลอดไป เฉพาะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเท่านั้นที่เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะมีเสรีภาพมากที่สุด สามารถทำอะไรได้ตามใจตัวเองมากกว่าในช่วงอื่นของชีวิต ดังจะพบการเดินทางท่องเที่ยวของวัยรุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นเดินทางเพียงคนเดียว ภาพเช่นนี้จะไม่ปรากฎเมื่อเธอตัดสินใจแต่งงาน กล่าวได้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเสียสละความเป็นปัจเจกชนไปทันทีที่แต่งงานแล้ว

 

TravelProThai-01-12-2013-0050

 

TravelProThai-25-11-2013-0032

 

การสร้างการรับรู้และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงว่าบทบาทที่เหมาะสมของเธอคือการเป็นแม่บ้านก่อให้เกิดความอึดอัดไม่น้อยในกลุ่มผู้หญิงสมัยใหม่ที่ได้เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องเป็นแม่บ้านและทำไมในขณะที่ผู้ชายมีชีวิตในการทำงานและมีชีวิตส่วนอื่น ๆ นอกบ้านได้ แต่ผู้หญิงกลับมีพื้นที่เพียงแค่ที่บ้านเท่านั้น ในความเป็นจริงนั้น การแบ่งงานกันทำระหว่างนอกบ้านกับในบ้านและแยกการทำงานในสองพื้นที่ออกจากกันโดยใช้เพศเป็นตัวกำหนดนั้น เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสังคมญี่ปุ่นเริ่มเกิดคนชั้นกลางนี้เอง

 

TravelProThai-01-12-2013-0051

 

TravelProThai-25-11-2013-0033

 

กล่าวคือ แม้ว่าสังคมเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมีความเจริญเติบโตมานานจนเกิดมีคนชั้นกลางรุ่นเก่า แต่ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเข้าสู่สมัยใหม่อย่างเต็มตัวและเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างทศวรรษ 1950-1970 นั้น ไม่ปรากฎว่ามีการแยกกันระหว่าง "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ดังนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นเองแม้ว่าต้องทำหน้าที่ของแม่ตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแยกหน้าที่แม่ออกจากการผลิตตามปกติ ผู้หญิงชาวนาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดก็ให้นมลูกระหว่างที่ตนเองทำงานผู้ในไร่นา และโอกาสในการให้นมลูกกลับเป็นโอกาสดีสำหรับเธอที่จะได้พักจากการทำงานในไร่นาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะที่คนชั้นกลางปัจจุบันกลับรู้สึกว่าการให้นมลูกนั้นเป็นภาระหนักอันใหญ่หลวงเหลือเกิน (เพราะต้องคอยตื่นอยู่บ่อย ๆ ในยามค่ำคืน)

 

TravelProThai-01-12-2013-0052

 

TravelProThai-26-11-2013-0034

 

คนชั้นกลางรุ่นเก่าที่เติบโตมาพร้อมกับการค้าในระยะแรก ๆ นั้น บ้านกับร้านค้าไม่ได้แยกออกจากกัน และร้านค้าทั้งหลายไม่ได้บริหารและดำเนินการโดยใช้ลูกจ้าง แต่ต้องอาศัยแรงงานในครอบครัว ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่ได้ถูกทำให้กลายเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคนี้ต้องช่วยครอบครัวค้าขายไปพร้อม ๆ กับการเลี้ยงลูก

TravelProThai-01-12-2013-0053

 

TravelProThai-01-12-2013-0054

 

TravelProThai-01-12-2013-0055

 

พร้อมกันนั้น การรับประทานอาหารในครัวเรือนของชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีความวิลิศมาหราหรือการประดิดประดอยให้สวยงามเหมือนที่เราเข้าในในปัจจุบัน อาหารก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องใช้การปรุงแต่ง ดังนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นก็สามารถถอนตัวเองจากงานในไร่นาหรืองานในร้านค้ามาทำอาหารในแต่ละมื้อโดยไม่ได้ใช้เวลามากมายนัก อย่างน้อยที่สุดก็สามารถหยิบจับเอาวัตถุดิบที่อยู่รายรอบตัวมาปรุงอาหารได้ สำหรับการเตรียมอุปกรณ์การทำอาหารอื่น ๆ ที่เป็นงานหนัก ผู้ชายญี่ปุ่นก็เป็นผู้ทำใว้ให้แล้ว เช่น หาฟืน เป็นต้น

 

TravelProThai-01-12-2013-0056

 

TravelProThai-24-11-2013-0029

 

ในภาพถ่ายเก่า ๆ ของ ชาวนาญี่ปุ่นที่ถูกส่งไปเพื่อแสวงหาที่ทำกินในต่างแดนช่วงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นที่ประเทศเปรูและบราซิล จะเห็นว่ามีภาพจำนวนมากที่เป็นภาพผู้หญิงญี่ปุ่นในไร่นาพร้อมกับอุปกรณ์ในการทำนาทำไร่อยู่ในมือ

TravelProThai-01-12-2013-0058

 

TravelProThai-24-11-2013-0027

 

นักวิชาการหญิงชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเคยเล่าประสบการณ์ตนเองในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ว่าท่านอยู่บ้านชานเมืองของกรุงโตเกียวและเป้นแม่บ้านเท่านั้น ท่านเลี้ยงลูกด้วยตนเอง เย็นวันหนึ่งท่านได้พาลูกนั่งจักรยานออกไปเที่ยวเล่นตามท้องนาและพบผู้หญิงชาวนาชราท่านหนึ่งซึ่งกล่าวกับท่านว่าผู้หญิงสมัยนี้โชคดีเพราะไม่ต้องทำงานอะไรมาก งานบ้านที่ทำกันก็เหมือนการเล่นเสียมากกว่า

TravelProThai-21-11-2013-0001

 

การไม่ได้แยกระหว่าง "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ในระบบการผลิตที่เป็นจริง จึงทำให้ไม่เกิดความคิดและความเชื่อที่ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น

TravelProThai-21-11-2013-0002

 

TravelProThai-21-11-2013-0003

 

TravelProThai-22-11-2013-0004

 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติไปแล้ว คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ได้เกิดกระบวนการ แยก "บ้าน" และ "ที่ทำงาน" ออกจากกันอย่างเข้มข้นและกว้างขวาง คนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับการทำงานในบริษัทได้กลายมาเป็นฐานที่สำคัญของการสร้าง "แม่บ้าน" ขึ้นงานบ้านที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงได้กลายมาเป็นทั้งหมดของชีวิตผู้หญิงนับแต่นั้นมา

TravelProThai-22-11-2013-0005

 

TravelProThai-22-11-2013-0006

 

พร้อมกันกับกระบวนการแยก "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ออกจากกัน ซึ่งทำให้เกิดการแยกระหว่างงานนอกบ้านกับงานในบ้าน การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างมากในช่วงแรก ๆ  เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องการแรงงานผู้ชายมากกว่าแรงงานผู้หญิงขณะเดียวกัน คนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเริ่มไม่สามารถอยู่ร่วมชายคาเดียวกับครอบครัวเดิมของตนได้ด้วยเหตุผลของการทำงาน ต้องแยกครอบครัวออกไป จึงทำให้เกิดคนที่ต้องรับผิดชอบในงานบ้านเป็นหลักขึ้นมา ซึ่งในช่วงนี้เองก็ได้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อผ่อนแรงแม่บ้านขึ้นและประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วกลายเป็ฯฐานของความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านสืบต่อมา

TravelProThai-22-11-2013-0007

 

TravelProThai-22-11-2013-0008

 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมหลังสงครามครั้งที่สอง ทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นกลายเป็น "แม่บ้าน" พร้อมกับการผลิตอุดมการณ์เรื่องการทำงานบ้านเต็มเวลา โดยย้ำเน้นให้เห็นว่าคุณค่าของลูกผู้หญิงอยู่ที่การรับใช้สามีและลูก อุดมการณ์เช่นนี้ปรากฎในการสื่อสารหลายรูปแบบนับตั้งแต่วรรณกรรม เพลง ฯลฯ

TravelProThai-22-11-2013-0009

 

TravelProThai-22-11-2013-0010

 

TravelProThai-23-11-2013-0011

 

พร้อมกับการเกิดอุดมการณ์การทำงานบ้านของแม่บ้านญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรก็มีส่วนเสริมระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี้ด้วยเช่นกัน คือ การลดจำนวนบุตรลงเหลือเพียงสองคนในช่วงทศวรรษ 1960

TravelProThai-23-11-2013-0012

 

TravelProThai-23-11-2013-0013

 

จากเดิมการมีลูกมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวและรัฐ เพราะหมายถึงการมีแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งมีประโยชน์ที่งอด่ดารผลิตของครอบครัวและมีค่าในการผลิตของรัฐ การเปลี่ยนมาสู่การมีลูกเพียงสองคนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงทำให้หน้าที่การเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาน้อยนี้ต้องใช้แรงงานผู้หญิงเข้มข้นมากขึ้น การสร้าง "ความเป็นเด็ก" ที่ต้องการแม่ดูแลอย่างมากเกิดขึ้นในช่วงนี้เอง

 

TravelProThai-23-11-2013-0014

 

การเกิดขึ้นของ "แม่บ้าน" นี้จะเห็นว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกระบวนการการสร้าง "ความเฉพาะ" ของญี่ปุ่นขึ้นมา เช่นการสร้างภาพอาหารญี่ปุ่นที่วิลิศมาหรามากขึ้น เกิดการยกระดับการแต่งดอกไม้ให้สวยงามเพื่อแสดงความเป็นญี่ปุ่น จึงทำให้ "แม่บ้าน" ต้องผนวกเอางานสร้าง "ความเฉพาะ" ของญี่ปุ่นนี้เข้าไปในชีวิตของตนด้วย

TravelProThai-23-11-2013-0015

 

TravelProThai-23-11-2013-0016

 

เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยจะพบสิ่งต่าง ๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่สังคมไทยมีแรงงานราคาถูกให้ใช้ภายในบ้านตลอดมาอย่างไม่ขาดสาย นับตั้งแต่การจ้างผู้หญิงจากภาพเหนือ ภาคอีสาน จนถึงชาวเขามารับใช้งานในบ้าน ทำให้สังคมไทยไม่เกิดการใช้คำว่า "แม่บ้าน" ในความหมายที่เข้มข้นเหมือนในสังคมญี่ปุ่น "แม่บ้าน" ในสังคมไทยจึงมักจะหมายถึงคนรับเงินเดือนที่คอยดูแลบ้านมากกว่าในความหมายแบบในสังคมญี่ปุ่น

TravelProThai-23-11-2013-0017

 

TravelProThai-24-11-2013-0018

 

สำหรับสังคมญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านที่ประกอบกันเข้านี้เอง ได้ทำให้ "แม่บ้าน" หรือโอคุซัง เป็นคำที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะกลายเป็นสถาบันหลักที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความเฉพาะของญี่ปุ่น การเป็นตลาดภายในให้แก่อุตสาหกรรม การดูแลและจรรโลงระบบครอบครัวแบบใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ชายแสวงหาความรู้และการทำงานอย่างเต็มที่

TravelProThai-24-11-2013-0019

 

ดังนั้น ผู้หญิงญี่ปุ่นจึงยอมรับที่จะเปลี่ยนตนเองมาสู่การใช้ชีวิตในพื้นที่เฉพาะภายในบ้านโดยความยินยอมพร้อมใจเป็นเวลานานทีเดียว

TravelProThai-24-11-2013-0020

 

TravelProThai-24-11-2013-0021

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าในสังคมญี่ปุ่นไม่มีความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นของความเป็นผู้หญิง เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อกันมาเป็นเวลานานได้ทำให้เกิดธุรกิจบางประเภทเหมาะสมกับผู้หญิงมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น การขยายอิทธิพลของกระบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งสิ้น

TravelProThai-24-11-2013-0022

 

TravelProThai-24-11-2013-0023

 

ความเปลี่ยนแปลงประการแรกที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่การแต่งงานที่ช้าลงและการเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น การศึกษาของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เรียนสูงขึ้นทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการเรียนนานมากกว่าเดิม และขณะเดียวกันเริ่มเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้สืบทอดความเป็น "แม่บ้าน" อย่างที่สังคมและผู้ชายคาดหวัง ผู้หญิงจึงเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งผู้ชายในการหาเลี้ยงอีกต่อไป เมื่อไม่สามารถหาสามีได้ก็ทำงานไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดการแต่งงานที่ช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้น

TravelProThai-24-11-2013-0024

 

TravelProThai-24-11-2013-0026

 

ความเปลี่ยนแปลงประการที่สอง ได้แก่ การหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น เพราะความสามารถในการทำงานได้กว้างขวางของผู้หญิงญี่ปุ่นในระยะหลังนี้ได้ทำให้ผู้หญิงสลัดความเป็น "แม่บ้าน" ที่ถูกสร้างให้เคารพเชื่อฟังสามี ยอมสามีในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นจึงพบว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเลือกมากขึ้นคือการหย่า

TravelProThai-24-11-2013-0025

 

TravelProThai-26-11-2013-0035

 

ความสำนึกของผู้หญิงญี่ปุ่นที่เน้นให้อดทนต่อสภาวะและต้องทำหน้าที่ในครอบครัวลดลงมากในปัจจุบันได้ทำให้เกิดการหย่าร้างในครอบครัวชาวญี่ปุ่นสูงอายุเพิ่มขึ้นด้วย เพราะภายหลังจากที่ลูกได้มีงานทำแยกครอบครัวไปแล้ว และสามีต้องเกษียณออกจากงาน ผู้หญิงญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยทนเพื่อลูก และใช้เวลาบางส่วนปรนนิบัติสามี แต่สามารถใช้ช่วงเวลาที่สามีออกไปทำงานทำสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนต้องการ เมื่อสามีเกษียณจากงานและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตลอดเวลา ทำให้ต้องมารับใช้สามีเต็มเวลามากขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งทนต่อไปไม่ได้ เพราะสามีเมื่อเกษียณแล้วก็มักจะเรียกร้องมากขึ้นและเมื่อไม่รู้จะไปไหนก็เกาะติดอยู่กับภรรยา ดังคำญี่ปุ่นที่เรียกการที่สามีเกาะติดภรรยาหลังเกษียณว่า "ใบไม้เปียกที่เกาะแน่นกับพื้น" ทำให้ภรรยาจำนวนไม่น้อยทนไม่ได้และขอหย่าในวัยชราแล้วปลีกตนเองออกแสวงหาอิสระเสรี เราจึงเห็นการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงสูงอายุชาวญี่ปุ่นที่สลัดหลุดออกจากพันธะของแม่บ้านได้สำเร็จ จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

TravelProThai-26-11-2013-0036

 

TravelProThai-26-11-2013-0037

 

ความเปลี่ยนแปลงประการที่สาม คือ ผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ ของระบบงานในบริษัท และในฐานะที่ผู้หญิงสามารถมีบทบาทระดับนำบริษัทได้

TravelProThai-26-11-2013-0038

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีปรากฎการณ์อีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของผู้หญิงในเงื่อนไขที่ต้องยอมรับความเป็นแม่บ้าน กล่าวคือ ผู้หญิงญี่ปุ่นใช้สุราเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยตนเองออกจากความตึงเครียดจนมีสถิติว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นโรคพิษสุราเรื่อรังมากขึ้น ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เป็นพิษสุราเรื้อรังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเริ่มใช้สุราเพื่อตอบโต้กับสามีที่นิยมใช้ความรุนแรงตบตีเธอ เธอพบว่าเมื่อเธอเมาแล้วกลับมีผลให้สามีลดการใช้ความรุนแรงลง

TravelProThai-26-11-2013-0039

 

TravelProThai-27-11-2013-0040

 

TravelProThai-27-11-2013-0041

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นกับการเป็นแม่บ้านเป็นกระบวนการที่ถูกสร้างในความสลับซับซ้อนของความเปลี่ยนแปลงสังคมหลังางครามโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น

TravelProThai-27-11-2013-0042

 

TravelProThai-27-11-2013-0043

 

TravelProThai-30-11-2013-0045

 

TravelProThai-27-11-2013-0044


Photo : Titipong Paewattanalert 
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ Japanization

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

Titipong Paewattanalert

Titipong Paewattanalert

Website: www.facebook.com/Japan.TravelProThai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|My Blog|ท่องเที่ยวต่างประเทศ|ผู้หญิงญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง