jade dragon SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ มีนาคม 21 , 2018
Font Size
   

jade dragon SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก)

Rate this item
(7 โหวต)
ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล Photo By TravelPro Team.
Shangri-La-2009-04-01-0039

ภุเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มี

ยอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตรของ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน  (ยูนนาน-Yunnan) เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียงนี้เคารพนับถือว่า เป็นภูเขาศักดิ์ประจำเผ่าพันธุ์

ภูเขาลูกนั้นชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

เป็นยอดเขาสูงสุดยาวราว 35 กิโลเมตรและกว้างราว 20 กิโลเมตร อยู่เหนือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นยอดเขาอันสง่างามนี้ได้จากระยะไกลๆ
โดยเฉพาะจากใจกลางเมืองโบราณลี่เจียง

เทือกเขามีระยะทางยาว ดูแล้วช่างสงบนิ่งดูน่าค้นหา มีมุมถ่ายภาพมุมหนึ่งของบริเวณนั้นจะมองเห็นยอดเขาทั้ง 13 ยอด ไล่ระดับสูงต่ำ

ผู้คนแถวนั้นจะกล่าวขวัญกันว่านี่คือครีบบนสันหลังของมังกร บนปลายยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง ยามต้องแสงอาทิตย์ก็จะสะท้องแสงแดดกระทบกับหิมะ 

เป็นแสงสะท้อนระยิบระยับแวววาวดั่งมังกรตัวใหญ่นี้เป็นหยก และนี่เองเป็นที่มาของคำว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

Shangri-La-2006-05-10-0004

ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นที่รู้จักบอกต่อเล่าขานมาตั้งแต่คนโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain)

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นที่รู้จักเล่าขานกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) มาตั้งแต่ต้นราชวงศ์ถัง แม้แต่ข้าราชการในสมัยราชวงศ์หยวนผู้ถูกย้ายจากภาคกลางของจีนให้มาประจำการที่มณฑลหยุนหนาน

ก็ยังเคยเขียนบทกลอนเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภูเขาลูกนี้

     รวมทั้ง ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) นักเขียนและนักเดินทางชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิงก็ยังได้กล่าวยกย่องภูเขาหิมะมังกรหยกในงานเขียนบันทึกการเดินทางมาถึงที่นี่ของเขา

     ภูเขาหิมะมังกรหยก ยังได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือชื่อ Famous mountains of the world ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในสมัยตอนต้นของราชสงศ์ชิงอีกด้วย

ที่ทำให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยระหว่างปี ค.ศ. 1922-1949 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีชายชาวอเมริกัน-ออสเตรียน ผู้เป็นทั้งนักสำรวจ นักภูมิศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และนักพฤกษศาสตร์นาม โจเซฟ ร็อค
ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในพื้นที่ของมณฑลหยุนหนาน มณฑลซื่อชวน (Sichuan) มณฑลกานสู่ (Gansu) และทิเบต (Tibet) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผู้คนในแต่ละพื้นที่ ภาษาของพวกเขาและพืชพันธุ์ประจำถิ่น

     ด้วยความหลงไหลใน ภูเขาหิมะมังกรหยก โจเซฟ ร็อค ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยกนอกเมืองลี่เจียงนานหลายสิบปี จนทำให้ได้ชื่อว่า ราชันย์แห่งลี่เจียง

     ที่นี่เขาได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ และได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่า วัฒนธรรมตงปา (Dongba) จนเขาสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง

วัฒนธรรมตงปา คือ หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China และ  A Nakhi-English Encyclopedic

Dictionary (Nakhi ก็คือ Naxi)  รวมทั้งได้มีการถ่ายภาพขาว-ดำ ของภูเขาหิมะมังกรหยกส่งไปตีพิมพ์ในหนังสือ National Geography

นั่นทำให้ภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก!!!!

ในปี ค.ศ.1963 ทีมนักปีนเขาของจีนสามารถขึ้นถึงยอดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ได้

     ในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเคียงคู่กับเมืองโบราญลี่เจียงของมณฑลหยุนหนาน

     จากการวิจัยของนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าเมืองประมาณ 400ปีมาได้แล้ว บริเวณนี้รอบๆภูเขาหิมะมังกรหยกเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน และพื้นที่นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง กระทั่งภูมิประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผืนแผ่นดิน

และมีการยกตัวเปลือกโลกขึ้นเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก     

thumb_Shangri-La-2006-05-14-0006

ภูเขาหิมะมังกรหยก มีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งเป็นแหล่งสันทนาการต่างๆ ทั้งสถานที่เล่นสกี การปีนเขา ไม่เพียงเป็นสถานที่ๆเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดเท่านั้น ยังรวมไปถึงเป็นแหล่งสำรวจและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เพราะภูเขาลูกนี้เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์หายากหลายชนิดรวมทั้งพันธุ์พืช ที่มีการค้นพบว่าหนึ่งในสี่ของพันธุ์พืชทั้งหมดในประเทศจีนพบได้ที่นี่ กับความสูงของยอดเขาทั้ง 13  ยอด ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่าเป็น

"พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งธรรมชาติ" เพราะมีธารน้ำแข็งอยู่ทุกชนิด

          ถัดลงมาจากยอดเขาสูง จะเป็นลำธารและสระน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาไหลผ่านตามหุบเขา เกิดทัศนียภาพที่หลากหลายไปตามความสูงของภูมิประเทศ โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่าแม่น้ำขาว  (River of white water) ซึ่งต้นกำเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา สายน้ำไหลลงมาเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นหินทำให้น้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำใสแจ๋ว หรือ แม่น้ำดำ (River of black water)

thumb_Shangri-La-2007-12-04-0014

          ห่างจากแม่น้ำขาวประมาณ 4 กิโลเมตร ด้วยพื้นของสายน้ำนี้เป็นหินบะซอลต์สีดำ จึงทำให้ผู้คนเรียกชื่อตามสีที่เห็น

และที่โดดเด่นอีกอย่างคือ ทุ่งหญ้า บนภูเขาหิมะมังกรหยก มีทุ่งหญ้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากความแตกต่างของระดับความสูงของภูมิประเทศในยามฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ป่าจะพากันออกดอก สะพรั่งยิ่งเข้าสู่งกลางฤดูร้อนดอกไม้จะยิ่งชูช่อหนาแน่นไปทั้งทุ่งกลายเป็นทะเลดอกไม้ที่งดงาม แต่น่าเสียดายว่าใน ฤดูนี้ฝนจะตกชุกจนทำให้หมดสนุกได้
          ทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น ทุกหญ้าบนที่ราบสูง หยุนซานผิง (Yunshanping-ที่ราบสูงดงสน Spruce-Spruce Plateau)  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงระดับราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความงดงามอยู่ที่มีต้นสนขนาดใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นโอบล้อมอยู่โดยรอบ ยามฤดูร้อนหนุ่มสาวชาวน่าซีจะขึ้นมาร้องเพลงเกี้ยพาราสี แต่ทุกวันนี้ก็จะมีนักร้องขึ้นมาร้องเพลงด้วยเสียงแหลมบาดใจให้ได้ฟัง มี ยอดเขาหิมะมังกรหยก เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลัง ทั้งมีกระเช้าไฟฟ้าพาขึ้นไปถึงชายที่ราบสูงเลยทีเดียว หรือ ทุ่งหญ้าแห่งที่ราบสูงทะเลแห้ง (Ganhaizi)  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าที่ราบสูงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อมาน้ำทะเลได้แห้งเหือดลง ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ เป็นที่เปลี่ยนรถบัสเป็นรถไฟฟ้าของอุทยาน เป็นร้านอาหาร เป็นที่พัก รวมทั้งมีการจัดการแสดงอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า Impression Lijiang  หรือ ความประทับใจ ลี่เจียง ของผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังของจีนคือ จางอี้โหมว (Zhang Yimou) 

thumb_Shangri-La-2011-04-12-0127
Shangri-La-2008-10-26-0033

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ที่ตั้ง

เมืองลี่เจียง (Lijiang)

มณฑลหยุนหนาน (Yunnan)

ฤดูกาล

มีนาคม-เมษายน ปลายฤดูหนาว ที่ราบสูงทะเลแห้ง ยังมีหิมะบางจุด

พฤษภาาคม ดอกไม้บานสะพรั่งมักจะมีหมอก ฝนเริ่มตก

มิถุนายน-สิงหาคม ฝนตกมีหมอกหนา ดอกไม้ป่าบานทั่วที่ราบสูง

กันยายน-พฤศจิกายน เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อากาศสดใส อากาศหนาว

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว ที่ราบสูงรอบๆยอดเขามีหิมะ

Shangri-La-2011-04-12-0128


ข้อแนะนำ

โดยรอบได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใว้มากมาย มีกระเช้าไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง คือ กระเช้าขึ้นที่ราบสูงหยุนซานผิง (Yunshanping) กระเช้าขึ้นที่ ราบจามรี (Mouneugou) และ กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งระดับ 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ควรจะมีเวลาให้สถานที่นี้มากสักหน่อย และอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า

 

Titipong Paewattanalert

Titipong Paewattanalert

Website: www.facebook.com/Japan.TravelProThai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Blog|ท่องเที่ยวต่างประเทศ|jade dragon SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก)

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์คานาสือ กันยายน 2561 (SEP 2018) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 10วัน 9คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์คานาสือ กันยายน 2561 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ… • เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) สนุกสนานกับการปั่น Rail… • ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn… • New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย(TG) New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย(TG) • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...… • คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ... จำลองมาจาก พระราชวังโปตาลากง… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์เกาหลี ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง