มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์เมษายน28 ,2017
Font Size

มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
Singapore-02-09-2010-0018

กัวลาลัมเปอร์  มะละกา  ยะโฮบารู  สิงคโปร์ 4 วัน 3  คืน   โดยสายการบิน TG กำหนดการเดินทาง  17 - 20 เมษายน 2554    ราคา  25,900

วันแรก : กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งฯ

06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

08.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสนามบินLCCT โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415 11.55 น.

รับคณะฯที่สนามบิน LCCT หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทางนำท่านเดินทาง สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตา ตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี, หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าล อับดุลซาหมัด, ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก(ปิโตนาส 452 ม.) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางแวะร้านช็อกโกแลต นำท่านถ่ายภาพคู่กับรูปตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งฯที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่กัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างตึกคู่แฝด หรือ KLCC ภายในจะมีสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายอิสระตามอัธยาศัย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม พุทรี ปาร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - มะละกา - ยะโฮบารู

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ (PUTRA JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองมะละกา ซึ่งเป็น นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ( ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา , โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่บนของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองยะโฮบารูหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม นิวยอร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ ยูนิเวอร์เซล สตูดิโอ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางด่านศุลกากรทั้งสองประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมย่านอลิซาเบทวอล์ค , รูปปั้นเมอร์ไล้ออน หรือสิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและผ่านชมย่านที่ทำการรัฐบาล , วังสุลต่าล ,ทำเนียบประธานาธิบดี ,ตึกรัฐสภา , อนุสาวรีย์วีรชน เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เซนโตซ่า สิงคโปร์ นำท่านเข้าสู่ UNIVERSAL STUDIO เมืองสวนสนุก ที่จำลองเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ชื่อดังของ HOLLYWOOD นำท่านสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจ กับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม โรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลองจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลก BATTLESTAR GALACTICA ท่านสามารถเลือกนั่งรถไฟสายสีแดง(HUMAN) หรือสนุกกับการนั่งรถไฟ สายสีน้ำเงิน ( CYLON )( เวลา 1.30 นาที )ถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการ สร้างบรรยากาสใช้ภาพและเสียงประกอบที่สมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค ปาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับเส้นทางสายน้ำอันฉ่ำเย็น จากนั้นพร้อมชม การแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดัง วอเตอร์เวิลด์ พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุก เครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์เรื่อง มาดากัสการ์ ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนการเดินทางกลับ เลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้ สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล หรือ เลือกชมขบวนพาเหรดที่จำลองฉากใน ภาพยนตร์ ที่เคยทำเงินมหาศาลได้อย่างสมจริงทุกรายละเอียด ทั้งตัวแสดง เนื้อเรื่อง และการแต่งกายจัดแสดงมาในขบวนพาเหรดได้อย่างลงตัว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่อ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม วินซอ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สิงคโปร์ เจ้าแม่กวนอิม เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์ SANDS SKY PARK ออร์ชาร์ดโรด - ส่งสนามบินชางงี้

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดในย่านไชน่าทาวน์ ไปยังถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ( The Merlion ) เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระ ซึ่งก็คือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้น เป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นของประเทศสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง) ใกล้ๆ กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะไปยัง MARINA BAY SANDS ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอก SANDS SKY PARK สวนลอยฟ้า ที่มีหน้าตาเหมือนเรือสำราญขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศบนตอม่อยักษ์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 12,400 ตารางเมตร อยู่สูงเหนือพื้นดินประมาณ 200 เมตร ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีความยาวมากกว่าความสูงของหอไอเฟลและมีความกว้างพอที่จะจอดเครื่องบินจัมโบ้ A380 ได้ถึง 4 ลำครึ่ง มีสระว่ายน้ำขนาด 150 เมตร ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งบนที่สูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสำรวจกันจนจุใจ และสำหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชค สถานคาสิโนในมารีน่า เบย์ แซนด์ ซี่งมีความใหญ่โตเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก City Centre ของโรงแรม MGM Mirage ในลาสเวกัส สำหรับท่านที่ไม่ชอบการเสี่ยงโชค ที่นี่ยังเป็นสถานที่ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ทั้งแบรนด์รุ่นเก่า และแบรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังโด่ง ให้ท่านอิสระจนถึงเวลานัด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางอิสระสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ย่านออร์ชาร์ดโรด ซึ่งเป็นถนนคนเดิน (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

19.00 น. ได้เวลานำท่านสู่สนามบินชางงี้ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์

21.00 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410 22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

****************************************************


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|สิงคโปร์|มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง