TP7AB11 ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 20 , 2018
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

TP7AB11 ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)

Rate this item
(7 โหวต)
Bhutan-21-01-2011-0004

 125px-Flag_of_Bhutan ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) 

 หุบเขาฮา-พาโร-ทิมพู-ผอบจิกะ-วังดี-พูนาคา 

 สัมผัสวิถีชีวิตที่แสนบริสุทธิ์  7 วัน (9-15 เมษายน 2554) 

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ พาโร หุบเขาฮา (65km/3hr)(L/D)

 • 05:30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 9 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 141
 • 07:20น. เหินฟ้าสู่เมืองพาโร
 • 08:50น. เครื่องแวะรับผู้โดยสารเพิ่มที่ Dhaka, Bangladesh ใช้เวลา 30 นาที ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง
 • 09:20น. เครื่องบินเหินฟ้าต่อไปยังเมืองพาโร
 • 10:20น. เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m) 

 ** ตอนนำเครื่องลง ท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์ จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

 * ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน จากนั้นขับรถมุ่งหน้าไปสู่หุบเขาฮา ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามจับใจ อาจได้เห็นฝูงจามรีระหว่างทาง ผ่านถนนที่สูงที่สุดของภูฎานที่ช่องเขา เชเลลาพาส (3810m)

 ** แต่เดิมหุบเขาฮาเป็นสถานที่ ที่ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมื่อปี 2001 รัฐบาลภูฎานได้เปิดพื้นที่ ให้โอกาสนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ได้สัมผัสชีวิต ที่ยังไม่ถูกเจือปนจากโลกภายนอก หุบเขาฮาเป็นที่ประทับของพระมารดา และพระราชินีในรัชกาลที่ 4 ห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้า เก่าแก่โบราณ

 ** ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เล่ย์ และไร่มันฝรั่ง บ้านเรือนแถบนี้งดงามมาก ด้วยขอบบัวไม้ ที่มีภาพวาดอันสลับซับซ้อน และขอบหน้าต่างที่แกะสลักอย่างวิจิตร เมื่อถึงที่เราจะลงเดินเพื่อสำรวจความมหัศจรรย์ ของหุบเขาแห่งนี้ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ และวัด Black & White เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ดอกไม้และสัตว์ประจำถิ่น

 • จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก คืนนี้ค้างคืนที่หุบเขาฮา (Alt; 2670m)

 

วันที่ 2 หุบเขาฮา พาโร (65km/3hr) (B/L/D)


   หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมืองพาโร เมื่อถึงเมืองพาโร นำท่านเยี่ยมชมป้อมดรุกเยล ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณอยู่ห่างจากเมืองพาโร 16 กิโลเมตร แม้นว่าจะเหลือเพียงซากปรักหักพัง ป้อมปราการแห่งนี้ยังคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือเป็นสถานที่ ที่ชาวภูฎานเอาชนะ และขับไล่ชาวธิเบตที่เข้ามารุกราน

 ** ในวันที่อากาศสดใส ท่านจะมองเห็นภูเขา Chomolhari  (ภูเขาแห่งเทพธิดา) ความสูง 7,328 เมตร

 • จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง(ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์ เรียงรายสองข้างทาง นำไปสู่สะพานไม้แสนสวย หลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง

 ** ปัจจุบันป้อมพาโร มีฐานะเป็นศูนย์กลางในการบริหารปกครอง ของเขตปกครองพาโร และเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี)ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน

 • จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตาซอง ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ของป้อมรินปุง ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968  และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย ตัวอาคารตั้งอยู่บนเนิน ในจุดที่มองเห็นเมืองในหุบเขาพาโรทั้งเมือง
 • จากนั้นเที่ยวชมวัดคิชุลาคังหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี เย็นเดินเล่นรอบเมืองพาโร พักที่พาโร (Alt;2,280เมตร)

 

วันที่ 3 พาโร-ทิมพู (54km/1 hr) (B/L/D)


   หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองหลวงของภูฎาน ระหว่างทางแวะเที่ยวป้อมซิมโตคา ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุด สร้างในปี 1629 ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสอนศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 • จากนั้น ชมวิวเมืองทิมพูที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point แล้วไปเที่ยวชม สัตว์ประจำชาติภูฏาน ที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน
 • จากนั้นไปเยี่ยมชม วัดแม่ชี และชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ แวะที่ทำการไปรษณีย์ ที่ท่านนักสะสมแสตมป์ สามารถหาซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้ที่นี่ หรือท่านที่อยากซื้อ กลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้ เพราะแสตมป์ภูฎานนั้น นักสะสมรู้ดีว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก

 ** ชมวิวเมืองทิมพูอีกจุดหนึ่งที่ Buddha Gang  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณท่านจะได้ชมหนังสือภาพภูฎานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • จากนั้นไปยัง Zoring Chuksum โรงเรียนสอนศิลปะหัตถกรรม 13 ชนิด ต่อด้วยการเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งทอ เพราะภูฎานมีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือมาก โดยปรกติแล้วทุกครัวเรือน จะทอผ้าเพื่อไปตัดเย็บชุดประจำชาติเอง โดยแต่ละผืนใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือนทีเดียว แล้วแวะไปชมศูนย์หัตถกรรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน เดินทางต่อเพื่อชม สนามกีฬา Changlingmethang เดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองทิมพู เข้าพักโรงแรมที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

 

วันที่ 4 ทิมพู ผอบจิกะ (142km/ 5hrs) (B/L/D)


   หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองผอบจิกะ ระหว่างทางแวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏาน ที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม ชมความงามของวัดดรุกวังเยลลาคัง ที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 สร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่ 4

 ** ด้านในวัดมีภาพเขียน ของเจ้าหญิงและเจ้าชาย ทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฎาน แวะดื่มชา/กาแฟ พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัย ด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆ เรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุด อย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ทิวทัศน์ ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงาม ของต้นไม้ในเขตอัลไพน์ สลับกับพืชเขตร้อน

 • จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง ผอบจิกะ เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในภูฎาน เป็นเมืองในหุบเขาที่แสนงดงาม เรียบง่าย และอุดมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักของนกกระเรียนคอดำ ที่อพยพหนีหนาวจากที่ราบสูงทิเบต ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-มีนาคม

 ** ท่านจะพบกับป่าสน ป่าดึกดำบรรพ์ เทือกเขา และไร่มันสำปะหลัง ที่ผสมผสานกันอย่างงดงาม จนนักท่องเที่ยวหลายคน ฝันอยากมาใช้ชีวิตที่อยู่ที่นี่เลยทีเดียว เราจะพาท่านเดินเข้าไปใน ท้องทุ่งกลางหุบเขา ไปสัมผัสชีวิตชาวภูฎานอย่างแท้จริง จนไปสุดที่ บ้านชาวนา เพื่อไปชิมขนมพื้นบ้านที่ทำจากข้าวโพด พร้อมจิบชาร้อนๆแบบภูฎาน รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 • จากนั้นพักผ่อนที่รีสอร์ทในเมืองผอบจิกะ (Alt; 2900m)

 

วันที่ 5 ผอบจิกะ เพเลลาพาส - วังดี พูนาคา (65km/3hrs) (B/L/D)


   เช้าตรู่ไปเยี่ยมชมวัดกังเต ซึ่งเป็นวัดนิกาย Nyingma ที่ใหญ่ที่สุดในภูฎาน อาจโชคดีได้ชมการสวดมนต์ ทำวัตรเช้าของพระที่นี่ หลังจากนั้น ไปชมเพเลลาพาส (3,300m)  ณ จุดนี้ ท่านจะได้เห็นภาพของหมู่บ้านบนเทือกเขาหิมาลัย อย่างหมู่บ้าน Rukubji และ Chendedji และยังเป็นจุดสำคัญในการแบ่งภูฎานตะวันออก และภูฎานตะวันตก อาจจะได้เห็นจามรีที่นี่ด้วย

 • จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองวังดี เที่ยวชมป้อมวังดีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำ
 • จากนั้นเดินทางสู่เมืองพูนาคาที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำ เยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข Palace of Great Happiness และเป็นหนึ่งในป้องปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน
 • จากนั้นเดินขึ้นเนินไปชมวัดชิมิลาคัง วัดที่อยู่บนยอดเนิน ใจกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ ค้างคืนที่เมืองวังดี (Alt.1240m)

วันที่ 6 วังดี พาโร (125km/4 hrs) (B/L/D)


   เช้าตรู่เที่ยวตลาดเช้าที่เมืองวังดี สัมผัสชีวิตชาวบ้านที่มาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันอย่างคึกคัก จากนั้นก็เดินทางไปยังเมืองพาโร ระหว่างทางแวะชมหิมาลัยที่ช่องเขาโดชูลาอีกรอบ

 • จากนั้นแวะรับประทานอาหารที่ตัวเมืองทิมพู แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองพาโร เมื่อถืงเมืองพาโร พาท่านเที่ยวชมสะพานแขวนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดทัมชอคลาคัง
 • จากนั้นไปยังวัดดังเซ่ลาคัง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1433 โดยท่านทังทง เกลโป ผู้คิดค้นและสร้างสะพานเหล็กในภูฎาน วัดนี้เป็นอาคารสามชั้นแทนสัญญลักษณ์ของนรก โลก และสวรรค์ โดยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นอยู่ภายใน และแวะชมป้อมดรุกเยล ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณอยู่ห่างจากเมืองพาโร 16 กิโลเมตร

 ** แม้นว่าจะเหลือเพียงซากปรักหักพัง ป้อมปราการแห่งนี้ยังคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือเป็นสถานที่ที่ชาวภูฎาน เอาชนะและขับไล่ชาวธิเบตที่เข้ามารุกราน ในวันที่อากาศสดใส ท่านจะมองเห็นภูเขา Chomolhari  (ภูเขาแห่งเทพธิดา) ความสูง 7,328 เมตร

 • จากนั้นแวะเที่ยว Satsam Chorten เพื่อชมวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ Tigers Nest จากด้านล่าง วัดทักซังเป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ 

 ** หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต รับประทานอาหารเย็นสไตล์ภูฎานที่บ้านชาวนา ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและชิม อาร่า เหล้าพื้นบ้านของชาวภูฎาน คืนนี้ค้างคืนที่เมืองพาโร (Alt; 2280m)

* * * หมายเหตุ โรงแรม มีบริการการอาบน้ำแร่หิน หรือ Stone bath หรือเรียกว่า Chu Tsen ที่ขึ้นชื่อของภูฎานอีกด้วย โดยจะนำหินจากแม่น้ำที่มีแร่ธาตุอุดมอยู่มากมายมาแช่ลงในน้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำแร่ และให้ท่านลงไปแช่ อาบในอ่างไม้ผสมกับสมุนไพรตามสไตล์ชาวภูฎาน โดยเชื่อว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณ และรักษาโรคผิวหนังได้ดี (หากสนใจจะแช่น้ำแร่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ -15โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง-หนึ่งชั่วโมง) เดินเล่นในตัวเมืองพาโร คืนนี้พักที่พาโร (Alt; 2280m) * * * 

วันที่ 7 พาโร กรุงเทพฯ


 ** หลังอาหารเช้านำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

 • 09:45น. เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB126 พาโร-กรุงเทพฯ
 • 11:45น. เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร 
 • 12:45น. เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Dhaka, Bangladesh เป็นเวลา 30นาที
 • 13:15น. เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินDhaka
 • 16:45น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ

ผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ 

        ช่วงเดินทาง

     ผู้ใหญ่ 3 ท่านขึ้นไป

     ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

      ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

    พักเดี่ยวเพิ่ม

    มี.ค. พ.ค. 2554

    68,500 บาท

    74,500 บาท

      76,900 บาท

    5,700บาท


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ภูฏาน|TP7AB11 ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL : JAN-FEB 2018 | บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (รหัสทัวร์ 868) ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ระเบียงภาพ 10 ลี้ ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง